Od Walcowni Hrabia Renard do Huty Cedler. Poznajmy część sosnowieckiego przemysłu [HISTORIA]

Historia sosnowieckiego przemysłu jest ściśle związana z hrabią Renardem i jego walcownią, a następnie hutą Cedler. Jak zmieniała się przez cały ten czas?

Walcownia Sosnowiec – fot. Arch. ArcelorMittal Poland

Walcownia Sosnowiec – fot. Arch. ArcelorMittal Poland

Początki walcowni sięgają 1901 roku. Wtedy to, w ówczesnej miejscowości Dębowa Góra, rozpoczęto trwającą cztery lata budowę, przy której zatrudnieni byli pracownicy z różnych krajów. Jej patronem był dobrze znany w Sosnowcu hrabia Renard i jego gwarectwo.

Zakład posiadał dwa wydziały – walcownię rur oraz walcownię drutu i żelaza profilowego. – Walcownia produkowała rury bez szwu systemu Mannesman. Rury te stanowiły nowości w Rosji i cieszyły się wielkim popytem. Początkowo walcownia nie należała do Syndykatu Rur, przystąpiła zaś do niego po dłuższych pertraktacjach – pisał Edward Hausse, ówczesny dyrektor generalny Gwarectwa Hrabia Renard.

Walcownia Sosnowiec – fot. Arch. ArcelorMittal Poland

Walcownia Sosnowiec – fot. Arch. ArcelorMittal Poland

Zdolność produkcyjna wynosiła 8 tys. ton miesięcznie, a zatrudnionych było około 1 tys. osób. Z każdym kolejnym rokiem liczba ta stale rosła, a zyski gwarectwa były coraz wyższe. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa pozytywnie wpływała też na sytuację zwykłych robotników. – Robotnicy korzystali z mieszkania za niską opłatą komornego, z bezpłatnego deputatu węglowego, z bezpłatnego leczenia nie tylko dla siebie samych, lecz i dla swoich rodzin w szpitalu i ambulatorium. Chorzy otrzymywali „chore dniówki”, wypadkowi – renty lub też jednorazowe odszkodowanie z Funduszu Ubezpieczeniowego, utworzonego przez gwarectwo. Walcownia pracowała zaś spotęgowaną energią z powodu nawału zamówień – wspominał dyrektor Hausse.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej załoga zakładu liczyła 1700 osób. Po wkroczeniu do Sosnowca wojsk niemieckich została unieruchomiona, a najcenniejsze maszyny i urządzenia zostały zdemontowane i wywiezione. Na przełomie 1915 i 1916 roku częściowo wznowiono pracę w odlewni. Zakład zatrudniał wówczas tylko 114 osób.

Walcownia Sosnowiec – fot. Arch. ArcelorMittal Poland

Walcownia Sosnowiec – fot. Arch. ArcelorMittal Poland

W 1922 roku walcownia odzyskała wywieziony wcześniej do Niemiec sprzęt, co pozwoliło na powtórne uruchomienie zakładu. Nastąpiło to w 1924 roku. Początkowo produkcja rur i wyrobów walcowanych była niewielka, ale z czasem systematycznie rosła i w roku 1928 osiągnęła najwyższy w tym okresie poziom. Potem, na skutek wielkiego kryzysu gospodarczego, rozpoczął się proces ograniczania produkcji i zatrudnienia.

ZOBACZ WIĘCEJ:Powiązane posty