Prawosławne cerkwie dziedzictwem diaspory. Jaką historię kryją sosnowieckie cerkwie? [HISTORIA]

Cerkiew pw. Świętych Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii jest jedyną istniejącą w Sosnowcu prawosławną świątynią i drugą w województwie. Sprawdziliśmy, jakie jeszcze cerkwie działały na terenie Zagłębia.

Cerkiew - fot. Cerkiew Sosnowiec

Cerkiew – fot. Cerkiew Sosnowiec

W Sosnowcu wcześniej istniały tu jeszcze dwie prawosławne świątynie. Pierwsza powstała w Granicy, w dzisiejszej dzielnicy Maczki. Wybudowana została na przedłużeniu budynku komory celnej i była otoczona metalowym ogrodzeniem.

Projektantem cerkwi był architekt Pilcz, a pracami budowlanymi kierował architekt Lee. Budowę zakończono w 1884 roku. Świątynia pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego mogła pomieścić 250 osób. Na przełomie wieków parafia ta liczyła 2973 mężczyzn i 302 kobiety. Należy tu zaznaczyć, że do 1910 roku maczkowska cerkiew stanowiła odrębną parafię. Dopiero później włączono ją do parafii św. Mikołaja w Sosnowcu.

W okresie tym Sosnowiec był miastem wielu narodowości i religii. Jak wiemy z historii naszego regionu, okres ten charakteryzował się wzajemnym przenikaniem kultur i zgodnym współżyciem mieszkańców o różnej przynależności religijnej. Świadczyć może o tym m.in. budowa cerkwi Świętych Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii. Plac pod jej budowę przekazał w 1888 roku zarząd Warszawsko-Wiedeńskiej Kolei Żelaznej. Rok później na działce przy ul. Cerkiewnej (dzisiejsza Kilińskiego) odbyło się oficjalne poświęcenie. W uroczystościach udział wzięło wielu dostojnych gości oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Cerkiew tę zaprojektował Prokofiew, pomocnik architekta Guberni Piotrkowskiej. – Budynek cerkiewny został zbudowany na fundamencie z miejscowego kamienia wapiennego. Cokół budynku z zewnątrz pokryty jest ciosanym kamieniem, a ściany cegłą licówką. Cerkiew ma kształt krzyża z jedną kopułą pośrodku i w zachodniej części z wysoką wieżą dzwonnicy – można przeczytać w zachowanej kronice. W sumie koszt budowy świątyni wyniósł 40 tys. rubli.

ZOBACZ WIĘCEJ:Powiązane posty