Radni z Jaworzna przyjęli budżet. Jakie czekają nas inwestycje w mieście?

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie uchwalono budżet na 2017 rok. Zakłada on wzrost dochodów miasta. Będą też realizowane inwestycje.

Sesja Rady Miejskiej w Jaworznie - fot. UM Jaworzno

Sesja Rady Miejskiej w Jaworznie – fot. UM Jaworzno

Dyskusja nad przyszłorocznym budżetem była dość burzliwa. Część radnych z opozycji zwracała uwagę na finansowanie niektórych projektów. Ostatecznie budżet Jaworzna został przyjęty – 15 radnych głosowało za, 5 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

W budżecie na 2017 rok, po stronie dochodów znalazło się ponad 447 mln zł, wydatki zaplanowana zaś na ponad 432 mln zł. Oznacza to, że przyszłoroczny budżet ma być budżetem dochodowym, czyli z zaplanowaną nadwyżką. Miasto nie planuje zaciągać kredytu, a dotychczasowe zobowiązania mają być sukcesywnie spłacane. Jak zapowiadają urzędnicy, w 2019 roku zadłużenie Jaworzna spadnie do poziomu około 90 mln zł, co stanowić będzie niecałe 20 proc. w stosunku do dochodów budżetowych.

– Plan budżetu, który przedstawiłem Radzie Miejskiej to efekt pracy wielu osób, zaangażowania wszystkich miejskich jednostek i spółek, za co bardzo dziękuję. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zwiększamy planowane dochody, nie podnosząc mieszkańcom podatków – te są utrzymane na stałym od kilku lat poziomie – podkreśla Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Rok 2017 rokiem inwestycji

W przyszłym roku Urząd Miasta w Jaworznie realizować będzie kolejne inwestycje. Do najważniejszych planowanych na nadchodzący należą m.in. budowa Miejskiego Centrum Integracji Transportu w centrum miasta wraz z obiektami dedykowanymi rowerzystom na Placu Górników oraz velostradą, budowa wodnego placu zabaw na Plantach, termomodernizacja (ze zmianami w zakresie zagospodarowania wnętrza) hali widowiskowo-sportowej MCKiS i kontynuacja projektu „Miasto Twarzą do Autostrady”.

– Realizowane będą również kolejne rewitalizacje przestrzeni publicznych w dzielnicach w ramach „Miasta Siedmiu Rynków”, a placówki szkolne na terenie miasta poddane zostaną termomodernizacji – dodają urzędnicy.

Kontynuowane będą również te inwestycje, które już zostały rozpoczęte. Chodzi o budowę obwodnicy północnej Jaworzna, rekultywację hałdy Piłsudski, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacje remiz OSP i przebudowę dróg gminnych oraz powiatowych.

– W planie wydatków zagwarantowana jest realizacja najważniejszych miejskich inwestycji, w których upatrujemy szansę na dalszy rozwój. Stabilne funkcjonowanie miasta zapewni również racjonalizacja wydatków bieżących, dokonana w planach finansowych urzędu i jednostek miejskich. W projekcie budżetu nie posiłkujemy się kredytem. Zobowiązanie jakie zaciągnęliśmy w tym roku posłużyło na zrealizowanie i rozpoczęcie wielu inwestycji, które mieszkańcy mogą obserwować – zaznacza prezydent Silbert.Powiązane posty