W kolejce po socjal: im gorzej – tym lepiej. Jak długo po mieszkanie komunalne?

Emerytura 1200 zł, czynsz 700 zł plus opłaty i leki. Na życie nie zostaje wiele. Na własne mieszkanie pan Marek nie ma szans. Alternatywa – komunalne, ale to towar bardzo deficytowy. Nie inaczej jest w Będzinie, gdzie na przydział czeka się w kolejce nawet kilka lat.

Mieszkania komunalne - fot. UM Będzin

Mieszkania komunalne – fot. UM Będzin

Pan Marek nie ma rodziny, kilka lat temu odeszła od niego żona. Został sam z niską emeryturą. Na dorobienie nie ma szans, zdrowie mu na to nie pozwala. Emerytura nie wystarcza na czynsz, leki, opłaty i życie. Zadłużył się. Z powodu zaległości czynszowych właściciel mieszkania, które wynajmował wypowiedział mu umowę. To był dla niego cios. Teraz mieszka kątem u znajomych i czeka w kolejce na mieszkanie komunalne. Podobnych historii jest niestety wiele. A w kolejkach po mieszkania gminne czeka się nawet kilka lat.

Podobnie jest w Będzinie. – Okres oczekiwania na przyznanie lokalu komunalnego wynosi średnio około roku. W niektórych przypadkach okres ten może być dłuższy. Natomiast czas oczekiwania na lokal socjalny jest różny w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania i indywidualnych uwarunkowań – mówi Kinga Wesołowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Warto pamiętać, że magistrat przyznaje dwa rodzaje mieszkań, które urzędnicy określają jako lokale socjalne i komunalne. Czym się różnią? Standardem: mieszkania socjalne mają niższy standard i przewidziane są dla najbiedniejszych, z kolei komunalne dla tych w nieco lepszej sytuacji materialnej. Lista kolejkowa jest jedna. Osoba, która składa wniosek nie musi zaznaczać, który rodzaj mieszkania ją interesuje. Dla urzędników będzie to jasne po zweryfikowaniu dochodów starającego się o przydział.

W Będzinie osoba samotna, ubiegająca się o przyznanie lokalu komunalnego, nie może mieć więcej dochodu niż 120% najniższej emerytury, co obecnie wynosi 1059 zł 56 gr. Natomiast w rodzinie dochód na osobę nie może być większy niż 90% takiej emerytury, czyli 794 zł 30 gr. Z kolei dochód osób, które ubiegają się o mieszkanie socjalne, na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 6. miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku, nie może przekraczać 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, czyli 661 zł 92 gr lub 50% takiej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – 441 zł 28 gr.

Obecnie gmina Będzin posiada 2 693 lokali mieszkalnych, z czego 315 wyodrębniono jako lokale socjalne. Ostatnie nowe mieszkania oddano do użytku w listopadzie 2011 roku. Przy ulicy Wolskiej powstał kompleks składający się z 77 mieszkań socjalnych.

Warto pamiętać, że osoby, które nie są w stanie ponosić pełnych kosztów związanych z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal, mogą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy finansowany przez gminę. Przyznanie takiej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest na sześć miesięcy. Decyzję o jej przyznaniu wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który ma na nią trzydzieści dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. W Będzinie, tylko w ubiegłym roku, miasto wydało na ten cel około 3 milionów złotych. Mieszkańcy od 2014 roku mogą się także starać o wypłaty dodatków energetycznych – te finansowane są ze środków rządowych.

W przypadku mieszkań komunalnych gorzej znaczy lepiej. Największe szanse, czekając w kolejce na mieszkanie gminne, mają oczywiście te osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Skala problemów związanych z lokalami komunalnymi jest duża i różnorodna. Będzin nie jest pod tym względem wyjątkiem, ponieważ z brakiem mieszkań boryka się większość polskich miast. Niestety póki co złotego środka na ich rozwiązanie nie ma.



Powiązane posty

  • aaa

    osoba samotna zarabiająca najniższą krajową czyli 1350 nie może starać się o mieszkanie socjalne ! wynajem mieszkania to najmniej 700 plus opłaty absurdalnie optymistycznie licząc 200. zostaje nam 450 . bilet miesięczny 150. zostaje 300 na życie. MASAKRA. zielona wyspa kurna jego mać.

    • Smakosz

      Dychę dziennie na kebaba starczy